KANTOR OTMAR, RZEźBA W DREWNIE / DŘEVOŘEZBA

Inspiracji do rzeźb figuralnych szukam w przeszłości Śląska Cieszyńskiego. Jednak nie ograniczam się ani w tematyce, ani w twórczości. Robię również płaskorzeźby czy miski. Rzeźbię przede wszystkim z drewna lipowego.

——————————————————————————————————————-

Moje figurální řezba je inspirována minulostí Těšínského Slezska. Nevyhýbám se ani volné tvorbě. Vyřezávám také reliéfy a misky. Vyřezávám hlavně z lipového dřeva.

Dane kontaktowe / Kontakt na výrobce:
739 91 Jablunkov, Velebnovského 186
Tel. +420 737 521 469
e-mail: gorolota@seznam.cz
Terminy do uzgodnienia telefonicznie.

CZESŁAW KANAFEK, WYRÓB REPLIK HISTORYCZNYCH ARMAT I BRONI CZARNOPROCHOWEJ /VÝROBA REPLIK HISTORICKÝCH DĚL A ZBRANÍ NA STŘELNÝ PRACH

Urodzony w 1952 roku, pan Czesław znany jest w okolicy z wyrobu replik historycznych armat. Swoją jakże nietypową pasję rozwija od wczesnej młodości. Wyuczony zawód ślusarza pomaga mu w realizacji wybranych modeli dawnej broni. Jednak kształtowane przez lata umiejętności nabył sam – metodą „prób i błędów” oraz studiując fachową literaturę. Przygotowanie armaty wymaga zgłębienia tajników dawnego rzemiosła i znajomości: stolarki, kołodziejstwa, kowalstwa i działolejstwa (odlewania dział). Przy wyrobie dużych armat Czesław Kanafek współpracuje z odlewniami w Ustroniu i Gliwicach. Ze wszystkich wykonanych przez niego armat można strzelać.

Oryginalne hobby połączyło pana Czesława z filmem. Jego armaty „zagrały” w Panu Tadeuszu oraz w Ogniem i mieczem, na planie którego asystował w scenach wystrzału. Jego niezwykłe dzieła można oglądać również na Polach Racławickich, Jasnej Górze, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz zagranicą. Od wielu już lat armaty stały się atrakcją regionalnych uroczystości takich jak Dni Skoczowa i Święto Trzech Braci w Cieszynie

Jeśli ktoś podobnie jak pan Czesław, odkryje w sobie zamiłowanie do tego typu broni, to może zamówić niewielkich rozmiarów armaty, które mistrz również wykonuje.
Zainteresowania Czesława Kanafka objęły także dawną broń czarnoprochową, przy wyrobie której łączy arkany rusznikarstwa ze snycerstwem i inkrustacją, sięgając tym do miejscowych tradycji wyrobu znanych niegdyś w całej Europie, strzelb „cieszynek”. Miłość do dawnej broni połączył z członkowstwem w Cieszyńskim Bractwie Kurkowym, w którego działalności bierze udział już 10 lat.

Pracownię można odwiedzać codziennie, jednak wizytę należy poprzedzić wcześniejszym kontaktem telefonicznym. Dojadą Państwo do niej podróżując drogą od Skoczowa w kierunku cukierni „Haneczka” lub do „Gajówki” oraz zjeżdżając z drogi na Wisłę, na wysokości Nierodzimia (obok siedziby firmy Mokate)

———————————————————————————————————————

Narodil se v roce 1952, pan Czesław známá v oblasti tvorby repliky historických zbraní. Jak se váš jedinečný vášeň vyvíjí od útlého věku. Učená zámečník povolání mu pomáhá při provádění vybraných modelů starých zbraní. Nicméně, tvaru V průběhu let získaných dovedností sám – „pokus a omyl” a studiem odborné literatury. Příprava děla vyžaduje prozkoumat tajemství starověkého řemesla a znalosti: tesařství, kol, kovářství a działolejstwa (lití oddělení). Při výrobě velkých děl Czeslaw Kanafek spolupracuje s sléváren v Ustroni a Gliwicích. Ze všech zbraní z jím může střílet.

Původní hobby pan Czeslaw spojil s filmem. Jeho zbraně „hrál” v Pan Tadeusz, a oheň a meč, který byl kde asistoval při scénách zastřelil. Jeho úžasné dílo lze vidět i na Champs Racławickie, Jasna Góra, námořní akademii v Gdyni a zahraničí. Po mnoho let, zbraně se staly regionální atrakcí akce, jako jsou svátky Skoczow a tři bratři v Cieszyn

Pokud někdo jako pan Czeslaw, objevil svou vášeň pro tento typ zbraně, můžete si objednat malé dělo, které také nese pána.
Czeslaw Kanafka zájem také staré černý prach zbraně, která kombinuje výrobu arkany odborné dílně s řezbářství a inkrustace, dosahující produkt místní tradice, kdysi známé po celé Evropě, pušky „cieszynek”. Láska k staré zbraně v kombinaci s členstvím v bratrské Těšín lišek, jejichž činnost se podílí na 10 let.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
43-430 Skoczów, Bładnice Dolne 39
Tel. +48 33 853 10 07, +48 602 714 174
Wskazany kontakt telefoniczny.

 

MIECZYSŁAW KAMIENIARZ, PLASTYKA OBRZĘDOWA / OBŘADNÍ VÝTVARNICTVÍ

Pan Mieczysław urodził się w 1934 roku. Mając 12 lat opuścił dom rodzinny w Nowosądeckiem i przybył na Śląsk Cieszyński. Po ślubie z panią Heleną osiedlił się w Koniakowie, gdzie do dzisiaj mieszka. Sam  żartobliwie mówi o sobie, że jest przyszywanym góralem. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę w 1980 roku zaczął jeździć z małżonką na wystawy, konkursy i targi sztuki ludowej. Prace, które tam oglądał oraz rzeźby i plastyka obrzędowa wykonywane przez jego teścia zainspirowały go do zajęcia się rzeźbiarstwem. Uczył się sam podpatrując warsztat swoich synów, którzy wcześniej uczyli się od swego dziadka. Z czasem rzeźbiarstwo stało się wielką pasją pana Mieczysława. Obecnie wykonuje rzeźby i płaskorzeźby w drewnie lipowym, plastykę obrzędową oraz drewniane zabawki. Za swoja działalność otrzymał wiele nagród, wyróżnień i dyplomów.

Pan Mieczysław Kamieniarz bardzo chętnie opowiada o swoich pasjach i powstających w ich wyniku pracach.

Jadąc przez Koniaków drogą w kierunku Żywca, przy końcu miejscowości po prawej stronie jezdni znajduje się rodzinna galeria Kamieniarzów – charakterystycznym elementem, ułatwiającym identyfikację miejsca, jest wzór wielkiej koronki umieszczony na garażu obok domu z numerem 301.

———————————————————————————————————————–

Pan Mieczyslaw se narodil v roce 1934.Věk 12 letech odešel z domova a přišel Nowosądecki do Slezska. Po svatbě slečna Helen usadila v Koniakow, kde k tomuto dni života. Sam jokingly se odkazuje na sebe jako transplantované horolezec. Po předčasném odchodu do důchodu v roce 1980 se on a jeho manželka jezdit na výstavy, soutěže a výstavy lidového umění.Práce, která se dívá a rituální umění sochařství a hrál jeho otec v právu inspiroval jej, aby se sochou. On chodil do stejné dílny pozorující své syny, kteří se naučil od svého dědečka. S časem, socha stala velká vášeň pana Mieczysław. V současné době provádí sochy a basreliéfy v lipového dřeva, rituální umění a dřevěné hračky. Pro jeho podnikání získal řadu ocenění, ocenění a diplomy.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
43-474 Koniaków 301
tel. +48 33 855 65 61
Wskazany kontakt telefoniczny.

 

JACEK I WŁADYSŁAW JURYSOWIE, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE / UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ

Fascynacja żelazem, sztuką kowalską, towarzyszy ludziom od wieków. Podlegali jej książęta, królowie i artyści. W mitologii starożytnych Greków i Rzymian jeden z bogów był kowalem. Przez stulecia w ogniu, pod uderzeniami młota, z mało na pozór atrakcyjnego surowca, powstawały twarde i sprężyste ostrza damasceńskie, rozkwitały kwiaty, tworzyły się rozbudowane elementy architektoniczne.

Magia tego rzemiosła sprawiła, że poświęciliśmy mu sporo lat swojego życia. Jako absolwenci politechniki i uniwersytetu, musieliśmy do wszystkiego dochodzić samodzielnie, odtwarzać często zapomniane techniki. Analizujemy prace starych mistrzów, studiujemy wszelką dostępną literaturę w różnych językach, nieustannie eksperymentujemy.

Obecnie jesteśmy przygotowani by zmierzyć się z niemal każdym problemem z zakresu kowalstwa artystycznego. Możemy także podjąć się realizacji dowolnego projektu jak również konserwacji i odtwarzania zabytków sztuki kowalskiej z ubiegłych wieków.
W naszych pracach staramy się stosować metody tradycyjne, takie jak przewlekanie, nitowanie, zgrzewanie ogniowe itp.

Pracownia znajduje się przy wyjeździe z Cieszyna „starą drogą” do Bielska, należy skręcić w prawo za wiaduktem w Cieszynie – Gumnach.

———————————————————————————————————–

Fascinace železa, Art Smith, spolu s lidmi po celá staletí. S výhradou knížat, králů a umělců. V mytologii starých Řeků a Římanů, jeden z bohů byl kovář. Po staletí v ohni, pod údery kladiva, se zdánlivě atraktivní trochu drsná, tvrdá a pružná tvořil Damašek ostří, kvetly květiny, tvořil komplexní architektonické prvky.

Kouzlo tohoto řemesla z něj udělalo mnoho vyčleněné let svého života. Jako absolventů univerzity a univerzity, jsme museli dostat všechny sám, hra často zapomenutých technik. Analyzujeme práci starých mistrů, studium všech dostupných literatury v různých jazycích, neustále experimentuje.

V současné době, jsme připraveni vypořádat se s téměř jakéhokoli problému v oblasti uměleckého kovářství. Můžeme také vzít na projektu, stejně jako jakékoliv údržby a obnovy stránkách kováře umění předchozích staletí.
V naší práci se snažíme používat tradiční metody, jako je řezání závitů, nýtování, svařování, požární, atd.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
Kowalstwo artystyczne „Akord”
43-400 Cieszyn, Gumna 35
tel. +48 33 858 85 40, +48 693 519 366
e-mail: jujacek@wp.plwww.akord.demo.pl

 

JAN JUROSZEK, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE / UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ

Jan Juroszek urodził się w Istebnej w 1952 roku. Ukończył szkołę średnią w zawodzie wyuczonym jako technik mechanik – obróbka plastyczna metali. Pracował w zakładach w Skoczowie, gdzie rozpoczęła się jego przygoda z metaloplastyką. Własnym sumptem postanowił urządzić przy domu warsztat i zająć się pracą z metalem, w którym tworzy od ponad 20 lat. Już jako młody chłopiec podpatrywał pracę miejscowych kowali jednak większość informacji i umiejętności, które dzisiaj wykorzystuje, zdobył sam poprzez długoletnie praktykowanie.

Kowalstwo dla Jana Juroszka jest sztuką, która pozwala mu wypowiadać się artystycznie w metalu. Inspiracji do wykonywanych przez siebie prac szuka w przyrodzie, to ona daje najwięcej motywów i wzorów, które można zaadaptować i odtworzyć w nowym, odmiennym materiale. W swych pracach stara się oddać lekkość i zwiewność. Mówi, że najbardziej zadowolony jest z tych wytworów, które choć wykonane z ciężkiego metalu pozostawiają u oglądającego wrażenie optycznej lekkości. Dla Jana Juroszka jest to jeden z głównych celów kowalstwa artystycznego. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Pracę w zawodzie kowala uważa za bardzo ciężką. Daje mu ona jednak wiele satysfakcji i radości. Nie wyobraża sobie siebie wykonującego inny zawód. Niestety w rodzinie i okolicy nie ma następców. Mówi, że bardzo trudno zająć się kowalstwem od podstaw, ponieważ przyszły kowal musi sam przygotować sobie cały warsztat i zrobić wszystkie niezbędne narzędzia.

Do kuźni Jana Juroszka można dojechać  podróżując z Istebnej w kierunku Jaworzynki. Odnajdziemy ją około 50 metrów za głównym skrzyżowaniem w centrum Istebnej po prawej stronie drogi.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
Kowalstwo Artystyczne i Użytkowe
43-470 Istebna 894
Tel. +48 509 860 730
Wskazany kontakt telefoniczny.

IZBA REGIONALNA WSI CIESZYŃSKIEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH / REGIONÁLNÍ SÍŇ TĚŠÍNSKÉ VESNICE V KOŃCZYCACH MAŁYCH

Przejeżdżając trasą z Cieszyna do Jastrzębia Zdroju warto zwiedzić znajdujący się w Kończycach Małych zamek, gdzie znajduje się, powstała z inicjatywy pań Joanny Nowak i Małgorzaty Grygierek, Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej. Zgromadzono tam zabytki kultury materialnej Ziemi Cieszyńskiej, pochodzące z terenu Kończyc Małych oraz okolicznych miejscowości, obrazujące życie codzienne mieszkańców.

Sam Zamek został wzniesiony w stylu renesansowym przez rodzinę Sedlnickich herbu Odrowąż, w połowie XVI wieku, na miejscu wcześniejszej budowli obronnej. Jest on malowniczo położony nad stawem zwanym Zamkowym. Obecnie właścicielem Zamku jest Gmina Zebrzydowice, która w latach 1993-1996 przeprowadziła jego generalny remont.

Ekspozycja znajduje się na piętrze i składa się z dwóch sal wystawowych oraz przedpokoju, w którym zgromadzono narzędzia służące do wytwarzania najpotrzebniejszych w gospodarstwie domowym rzeczy. Pokazane są przybory stolarskie, masarskie, szewskie, rymarskie oraz pszczelarskie. Znajduje się tam również ekspozycja rękodzieła ludowego – przykłady tradycyjnego haftu, ozdób bibułkowych, malarstwa na szkle oraz rzeźby.

W pierwszej sali możemy obejrzeć rekonstrukcję wystroju dawnej kuchni i izby paradnej. Uwagę zwraca, mająca około 250 lat, kołyska oraz dobrze zachowane skrzynie wyprawne zwane po cieszyńsku trówałami. Wystawione są także kobiece stroje regionalne, jakie nosiły „od święta” dziewczęta oraz mężatki.

Odrębną część ekspozycji zajmują narzędzia związane z produkcją mąki, wypiekiem chleba i domowym wyrobem sera i masła. W drugiej sali, w gablotach, zgromadzono stare dokumenty, czasopisma, oraz książki. Znajdziemy tam między innymi wydany w 1857 roku Kancyonał – pierwszą na Śląsku Cieszyńskim katolicką książkę do nabożeństwa w języku polskim, którą opracował ks. Antoni Janusz – proboszcz z Zebrzydowic. Znajduje się tam również kolekcja obrazów o tematyce religijnej, militariów, kołowrotków, przyborów fryzjerskich, lamp i żelazek oraz wielu innych, używanych w gospodarstwie domowym sprzętów.

Szczególnie cennymi eksponatami są: apteczka polowa żołnierza austriackiego z czasów I wojny światowej, XIX-to wieczny obraz skrzynkowy przedstawiający Matkę Boską oraz pochodząca z XVIII wieku Biblia w przekładzie Marcina Lutra.

Wszystkie eksponaty zgromadzone zostały dzięki ofiarności mieszkańców.

————————————————————————————————————————

Jízda trasu z Těšína do Jastrzębia Zdroju stojí za návštěvu Kończycach se nachází v zámečku, kde je iniciativa dámské Joanna Nowak a Małgorzaty Grygierek, Village REGIONÁLNÍ SÍŇ TĚŠÍNSKÉ VESNICE. Sebrané artefakty tam Cieszyn, pocházející z oblasti malých a ukončit okolí, zachycující každodenní život obyvatel.

Sam Hrad byl postaven v renesančním slohu v rodinném erbu Odrowąż Sedlnickich v polovině šestnáctého století na místě starší budovy obrany. Je malebně situován na rybníku Castle. V současné době, majitel hradu je město Zebrzydowice, že v letech 1993-1996 provedena rekonstrukce.

Výstava se nachází v prvním patře a skládá se ze dvou výstavních místností a předsíně, sbírka nástrojů používaných k výrobě nejnutnější vybavení domácnosti. Jsou uvedeny tesařství nádobí, řeznictví, obuvníci, postroje a včelařství. K dispozici je také výstava řemesel – příklady tradiční výšivky, ozdobné hedvábný papír, sklo malířství a sochařství.

V první místnosti můžeme vidět rekonstrukci interiéru bývalé kuchyně a komory průvod. Pozor, s asi 250 let, a dobře zachovalé boxy kojenecké wyprawne názvem v cieszyńsku trówałami. Uvedeny jsou oblečení regionálních žen, které nesou „Shine” dívky a vdané ženy.

Další část výstavy se nástroje vztahující se k výrobě mouky, pečení domácí chléb a sýr a máslo článek. V druhé místnosti, skříně, získané staré dokumenty, časopisy a knihy. Zjistíte mimo jiné vydané v roce 1857 Kancyonał – první v Těšínského Slezska modlitební knize katolické církve v polském, který pracoval Fr. Janusz Antoni – pastor Zebrzydowicích. K dispozici je také sbírka obrazů náboženských, vojenských, cívkách, příslušenství lampy kadeřníků a žehličky, a mnoho dalších, používaných v domácích spotřebičů.

Zvláště cenné exponáty jsou: lékárnička poloviny rakouský voják v první světové válce, devatenáctého století malba zobrazující Madonnu okno a pochází z osmnáctého století překladu bible v Martina Luthera.

Dane kontaktowe/Kontakt na výrobce:
Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej
na Zamku w Kończycach Małych
43-410 Kończyce Małe, ul. Staropolska 5

Informacja: GOK w Zebrzydowicach
tel. +48 32 469 33 34
Otwarte: środa od 14.00-16.00, piątek od 14.00-16.00
Możliwe jest zwiedzanie w inne dni tygodnia po uprzednim umówieniu się przez telefon.


REGIONÁLNÍ SÍŇ ADAMA SIKORY MK PZKO JABLUNKOV / IZBA REGIONALNA IM. ADAMA SIKORY MK PZKO JABŁONKÓW

Pokaz wyrobu sera po wołosku – klaganim, jako to kiejsi na sałaszach bywało.
Kompletna obróbka lnu i wełny.

————————————————————————————————————————-

Ukázka výroby žinčice a sýra tradičním způsobem, po valašsky – klaganim (s použitím syřidla). Ukázka podomáckého zpracování lnu a vlny

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
Mariánské náměstí 18, 739 91 Jablunkov
Tel. + 420 558 357 638; + 420 607 687 340
e-mail: richter@zsptesin.cz
Terminy do uzgodnienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

IZBA REGIONALNA „U BRZEZINÓW” W CISOWNICY / REGIONÁLNÍ SÍŇ „U BRZEZINÓW” V CISOWNICY

Izba Regionalna „U Brzezinów” w Cisownicy otwarta została 29 września 2001 roku. Jest dziełem Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, które powstało 31 sierpnia 2000 roku.

Dom Brzezinów wznosi się na zboczu Goruszki, w sąsiedztwie zabytkowego cmentarza z kapliczką, nad brzegiem Przykopy. Budynek składa się z części mieszkalnej oraz gospodarczej i zachowuje dawny styl budownictwa wiejskiego. Brama szeroko otwarta zaprasza każdego, by wejść do ogródka, skierować kroki na kamienne schodki i znaleźć się na pawłaczce (drewnianej zadaszonej werandzie). Z werandy wchodzi się do sieni wypełnionej różnorakimi sprzętami i urządzeniami. Na drewnianym wieszaku (rechli) wiszą na kołkach marynarki, żakiety, okrycia głowy, parasol. Na ławie stoją wiadra z wodą, słomiane formy do ciasta chlebowego (słomionki) oraz kamienne żarna do mielenia zboża. Dalej stoi szafka na nabiał (odmaryja). Na szafce ułożono formy na masło (szczwiertki), formy gliniane do pieczenia babek, baranka wielkanocnego. Nad szafką wiszą różnego typu lampy naftowe.

Z sieni prowadzą drzwi do piwnicy, do kumory i do kuchni. Wyposażenie kuchni (kuchyni) stanowi piec kuchenny z blachą, na której ułożono różne garnki (gorki), rondle (kastrole), piekocze, żelazka (zielosko). W sąsiedztwie pieca, u sufitu (powały) przymocowany    jest drążek (żerdka) na suszenie odzieży i ziół na herbatę. Nieopodal stoi ławka, zastawiona naczyniami emaliowanymi m.in. skopek- zamykany pojemnik na smalec, wirówka. Na półce ściennej wiszą garnuszki, cedzaki, chochle, dzbanuszki, łyżnik itp.
Blisko okien stoi stół nakryty haftowanym obrusem, na desce leży chleb. Stół otaczają dwie ławy pod ścianą, z czego jedna z ruchomym oparciem, która służyła dzieciom do spania. W rogu kuchni stoi masywne łóżko zasłane poduszkami oraz pierzyną w poszewkach zdobionych haftem. Przy łóżku duży drewniany koń na biegunach, ręcznie wystrugany.

Ważne miejsce zajmuje kredens, bogaty w wiekowe garnuszki porcelanowe z malowidłami, talerze, miski, kieliszki, kielichy (sztamperle), sztućce, wiele mówiące o ich wcześniejszych użytkownikach. Za drzwiami znajduje się kąt wyposażony w prosty sprzęt służący dawniej do utrzymywania higieny i czystości ciała (dzban z wodą, drewniana umywalka z miednicą, golidło, lustro, ręczniki, mydło, szczotki.).

Na głównej ścianie kuchni widnieje zaramowany cytat biblijny, wyroczek przypominający o istnieniu Boga, podobnie jak obraz Chrystusa z uczniami w łodzi.

Z kuchni przechodzi się do pokoju (izby), gdzie na środku stoi stół starannie okryty serwetą koronkową ręcznej roboty, na którym leżą kancjonały z przełomu XIX i XX wieku. Na ścianie wiszą: portret Marcina Lutra, obraz Wieczerzy Pańskiej, kolejny wyroczek oraz zegar. W pokoju można zobaczyć: łóżko z siennikiem wypełnionym słomą, zaścielone bielutką pościelą ze zdobieniami, maszynę krawiecką, nożyce, kołyskę, szafę zdobioną rzeźbą, malowaną skrzynię wianową (trówłę), drewniany wózek inwalidzki (pozwalający staruszkom przemieszczać się z izby na pawłaczkę) oraz komodę z szufladami wypełnionymi czepcami, fartuchami, smakołykami, chustami, powijakami, bielizną. Jest też kredens z odświętną zastawą. Są również: instrumenty muzyczne.

Między szafą i komodą, w oszklonej gablocie umieszczono dokumenty dwóch najstarszych generacji rodziny Brzezinów (dotyczące kupna Ziemi,    budowy domu, przynależności obywatelskiej, świadectwa rzemieślnicze, dowody płatności, fotografie rodowe, legitymacje). W gablocie znajdują się także biblie, postylle, śpiewniki, książki historyczne i religijne z XIX wieku, stare monety i banknoty ofiarowane przez mieszkańców Cisownicy. Obok gabloty wisi strój cieszyński mężatki. Na komodzie zgromadzone zostały dawne podręczniki i przybory szkolne, tabliczka z rysikiem, kałamarz drewniany.
Wracając przez kuchnię do sieni dochodzi się do komory z glinianym klepiskiem. W pomieszczeniu panuje chłód i mrok. Komora służyła do przechowywania zapasów mięsa, słoniny, warzyw, kiszonej kapusty, ogórków, suszonych grzybów, świątecznych wypieków, żywności, podręcznych narzędzi, sprzętu gospodarskiego, dzieży chlebowych, niecek, koszy, maśniczki (drewniane naczynie do robienia masła), jak również nart, sanek itp. W tej chwili komora Brzezinów wypełniona jest sprzętami użyteczności przodków cisownickich, które ofiarowali mieszkańcy wsi.

Izba Regionalna „U Brzezinów” w Cisownicy obrazuje sposób życia mieszkańców wsi, ich zainteresowania, upodobania, umiejętności, mentalność, przywiązanie do tradycji w okresie I połowy XX wieku.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
Cisownica 116, 43-440 Goleszów
Tel. +48 33 852 88 14
Otwarte: codziennie, wskazany kontakt telefoniczny.