MIECZYSŁAW KAMIENIARZ, PLASTYKA OBRZĘDOWA / OBŘADNÍ VÝTVARNICTVÍ

Pan Mieczysław urodził się w 1934 roku. Mając 12 lat opuścił dom rodzinny w Nowosądeckiem i przybył na Śląsk Cieszyński. Po ślubie z panią Heleną osiedlił się w Koniakowie, gdzie do dzisiaj mieszka. Sam  żartobliwie mówi o sobie, że jest przyszywanym góralem. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę w 1980 roku zaczął jeździć z małżonką na wystawy, konkursy i targi sztuki ludowej. Prace, które tam oglądał oraz rzeźby i plastyka obrzędowa wykonywane przez jego teścia zainspirowały go do zajęcia się rzeźbiarstwem. Uczył się sam podpatrując warsztat swoich synów, którzy wcześniej uczyli się od swego dziadka. Z czasem rzeźbiarstwo stało się wielką pasją pana Mieczysława. Obecnie wykonuje rzeźby i płaskorzeźby w drewnie lipowym, plastykę obrzędową oraz drewniane zabawki. Za swoja działalność otrzymał wiele nagród, wyróżnień i dyplomów.

Pan Mieczysław Kamieniarz bardzo chętnie opowiada o swoich pasjach i powstających w ich wyniku pracach.

Jadąc przez Koniaków drogą w kierunku Żywca, przy końcu miejscowości po prawej stronie jezdni znajduje się rodzinna galeria Kamieniarzów – charakterystycznym elementem, ułatwiającym identyfikację miejsca, jest wzór wielkiej koronki umieszczony na garażu obok domu z numerem 301.

———————————————————————————————————————–

Pan Mieczyslaw se narodil v roce 1934.Věk 12 letech odešel z domova a přišel Nowosądecki do Slezska. Po svatbě slečna Helen usadila v Koniakow, kde k tomuto dni života. Sam jokingly se odkazuje na sebe jako transplantované horolezec. Po předčasném odchodu do důchodu v roce 1980 se on a jeho manželka jezdit na výstavy, soutěže a výstavy lidového umění.Práce, která se dívá a rituální umění sochařství a hrál jeho otec v právu inspiroval jej, aby se sochou. On chodil do stejné dílny pozorující své syny, kteří se naučil od svého dědečka. S časem, socha stala velká vášeň pana Mieczysław. V současné době provádí sochy a basreliéfy v lipového dřeva, rituální umění a dřevěné hračky. Pro jeho podnikání získal řadu ocenění, ocenění a diplomy.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
43-474 Koniaków 301
tel. +48 33 855 65 61
Wskazany kontakt telefoniczny.