AKTUALNOŚCI

RODZINA PRODUKTÓW SZCZYCĄCYCH SIĘ MARKĄ ‑GÓROLSKO SWOBODA PRODUKT REGIONALNY ZNOWU SIĘ ROZROSŁA!

Wydarzenie miało miejce podczas obrad Komisji Ceryfikacyjnej, które odbyły się w środę 6 czerwca w Domu PZKO w Jabłonkowie.
Tradycyjnie już, wszystkich 5 ubiegających się o przyznanie marki wytwórców dokonało najpierw autoprezentacji, po czym przysłuchiwało się dyskusjom człónków Komisji Certyfikacyjnej, towarzyszącej weryfikacji złożonych przez nich wniosków. Oczywiście do dyspozycji gremium były próbki oraz zdjęcia wszystkich ocenianych wyrobów.
Do grona 23 posiadaczy certyfikatu jako pierwszy dołączył Jan Czepiec z Jabłonkowa, który zajmuje się korzenioplastyką. Z jednego kawałka drewna – spróchniałego pnia świerku – tworzy np. ule, wędzarnie i całą gamę różnego rodzaju wyrobów użytkowych oraz dekoracyjnych. Dalej, z powodzeniem, ubiegał się o certyfikat także Karol Kufa z Mostów koło Jabłonkowa, dobrze znany w naszym regionie wytwórca skórzanych elementów do stroju Górali Śląskich, takich jak „kyrpce, paski, pasy a torby łowczorski”. Z Mostów pochodzi też Maria Swaczynová, której przyznano prawo do używania marki dla jej oryginalnych wyrobów użytkowych (biżuteria) i dekoracyjnych (obrazy i dekoracje do powiesznia) z koronki klockowej. Trzeba w tym miejscu dodać, iż chodzi o dzieła całkowicie autorskie, jako że wytwórczyni nie tylko je wykonuje, ale również projektuje. Tym razem z jednego z najbardziej odległych zakątków Mikroregionu Gorolsko Swoboda, z Kłokoczowa, przybył do Domu PZKO w Jabłonkowie Ján Valčuha, który zajmuje się wyrobem koszyków z wikliny, mioteł brzozowych, świeczek z wosku pszczelego i zabawek drewnianych. Wszystkie te grupy wyrobów, podobnie jak pierniczki dekoracyjne Viery Kullovej z Czernego otrzymały certyfikat.

 

63 MIEJSCA NA SZLAKU TRADYCJI

31 marca zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląska Cieszyńskiego”. Dzięki prowadzonym badaniom terenowym prawie podwoiliśmy ilość miejsc,  które podziwiać można wędrując Szlakiem Tradycji. Znajdziemy na nim 52 osoby prywatne oraz 11 miejsc instytucjonalnych (galerie, muzea, izby regionalne)
Szlak ułatwia  dotarcie do rzemieślników i zapoznanie się z ich działalnością. Umożliwia przeniesienie się do miejsc niezwykłych, w których mieszka duch dawnych czasów utrwalony w przedmiotach wykonanych tradycyjnymi technikami rękodzielniczymi.
W kategorii Szlak zapoznać się można z sylwetkami rzemieślników, dodatkowo w kategorii Twórcy prezentowane są sylwetki rzemieślników nie znajdujących się obecnie na Szlaku.
Ze uwagi na rozszerzenie szlaku o rzemieślników słowackich z regionu Górnych Kisuc zmieniona została nazwa Szlaku ze Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego na Szlak Tradycji.

Nieodłącznym elementem działań mających na celu promowanie tradycyjnego rzemiosła jest organizacja warsztatów. W ramach projektu odbyło się 11 warsztatów rzemieślniczych w których wzięło udział ponad 110 osób. zajęcia prowadzili rzemieślnicy z Polski, Czech oraz Słowacji.

Zwieńczeniem działań projektu była wystawa fotografii oraz filmów prezentujących sylwetki rzemieślników znajdujących się na Szlaku. Wystawę wzbogacały niepowtarzalne przedmioty wykonane rękami rzemieślników.

Pozostaje nam serdecznie zaprosić do spotkania z niezwykłymi ludźmi, wytworami ich wyobraźni i pracy rąk.

TRADYCJA Z PASJĄ. RZEMIEŚLNICY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

„Realizm magiczny” – tak podsumował spotkania z rzemieślnikami Piotr Chlipalski, który wraz z Sebastianem Woźniakiem stworzył serię filmowych i fotograficznych portretów pokazywanych na wystawie „Tradycja z pasją. Rzemieślnicy Śląska Cieszyńskiego”.

– Ich opowieści są niezwykle malownicze, magiczne, ale mają też tragiczny wymiar – mówił Piotr Chlipalski podczas wernisażu. – Tragizm polega na tym, że wielu z nich nie ma następców. Możliwe, że wraz z nimi zaginą tradycje rzemieślnicze – dodał Sebastian Woźniak, współautor wystawy. Obaj podkreślali, że ekspozycja jest prezentacją „ginącego gatunku”, a zarazem wielkim podziękowaniem i ukłonem w stronę tych, którzy wciąż pielęgnują swoją pasję, pomimo wielu przeciwności losu. Wystawa jest podsumowaniem projektu „Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński”, który realizował Zamek Cieszyn. Partnerem projektu jest Izba Regionalna im. Adama Sikory Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie.  Jej przedstawiciel, Leszek Richter, apelował podczas wernisażu: – Wspierajcie rzemieślników, kupujcie ich produkty, bo są nie tylko wyjątkowe, ale każdy z nich to przykład dobrze wykonanej roboty.

Bohaterami wystawy są:

Wiktor Pieczonka z Cieszyna  – jubilerstwo, filigran cieszyński
Blazena Slovackova z Czeskiego Cieszyna  – haft cieszyński (biały), haft krzyżykowy, szycie strojów
Stanisław Kluz z Jabłonkowa – plecionkarstwo
Janina Kukuczka z Koniakowa – szycie i renowacja strojów góralskich
Antoni Szpyrc z Wendrynii – malarstwo na szkle, renowacja mebli
Jan Kocyan z Wisły – zabawka ludowa, rzeźba
Jarosław Gluza z Wisły – rzeźba
Bronisław Mazur z Cieszyna – rzeźba
Bronisław Plinta z Cieszyna – szewstwo
Jerzy Rucki z Jaworzynki – szycie kierpców
Maria Motyka z Jaworzynki – haft krzyżykowy
Zbigniew Wałach z Istebnej  – budowa instrumentów ludowych
Jacek i Władysław Jurysowie z Cieszyna – kowalstwo artystyczne
Jerzy Wałga z Cieszyna – rusznikarstwo, strzelba cieszynka
Czesław Kanafek z Górek Wielkich – budowa broni czarnoprochowej
Mieczysław Kamieniarz z Koniakowa – rzeźba, plastyka obrzędowa
Andrzej Malec z Ustronia – wyroby z kości
Kazimierz Wawrzyk z Ustronia – filigran cieszyński

Zapraszamy do oglądania wywiadów z rzemieślnikami

———————————————————————————————–

Na výstavě Vám ukazujeme… zanikající druh. Máme natolik štěstí, že jsou tady pořád, že jsme mohli s nimi pohovořit, a zároveň neštěstí – protože jím hrozí vyhynutí. Ukazujeme práci neobvyklých lidí, zakořeněných v tradici, kterou kultivují, někdy odedávna, a někdy vykopávajících tuto tradici z knížek, z poznámek pokrytých prachem. Oddaných řemeslu, z hlediska současné ekonomie pravděpodobně naprosto zbytečnému. Tak doopravdy se fotografie přihodily náhodou.                                                                                                    U příležitosti nahrávky rozhovorů s několika z nich. A tyto nahrávky – naprosto u příležitosti neobvyklých setkání, která, jak asi se domníváte, měla místo zcela u příležitosti
Akademie tradičního řemesla. Trochu jsme této příležitosti pomohli, protože jsme věřili, že jsme se setkali s něčím důležitým. O čem vykládají, čim žijí; co pořád dělají, často už bez nástupců na horizontu. Protože to je příliš těžké, protože to je příliš pracné. Protože je třeba se tomu věnovat, a doba je přece nepříznivá. Je to takové naše „Děkuji”, za to, že jsou, že stále bojují.

——————————————————————————————————————–

“Magical realism” is how Piotr Chlipalski summaries the meetings with the craftspeople. Piotr and Sebastian Woźniak created a series of filmed and photographic portraits which were shown at the exhibition “Tradition with passion. The craftspeople of Cieszyn Silesia”.

“Their stories are remarkably picturesque and magical, but also have a tragic dimension,” said Piotr Chlipalski during the exhibition opening, “The tragedy derives from the fact that many of them don’t have successors.” “It’s possible that craft traditions may die with them,” added Sebastian Woźniak, the exhibition’s co-creator. The two stressed that the exhibition is a showcase of a “vanishing species”, and simultaneously a great thank-you and bow towards those who still nurture their passion, in spite of considerable adversity. The exhibition is the conclusion of the project “Academy of Traditional Crafts. Development of the tourist attractions of Cieszyn Silesia Euroregion” which is being carried out by Zamek Cieszyn. The project partner is the Adam Sikora Regional Museum of the local branch of PZKO in Jablunkov. Their consultant, Leszek Richter, appealed during the opening: “Support these craftspeople and buy their wares, because they aren’t only unique – each of them is an example of excellent work.”

We invite you to watch interviews with the craftspeople

http://www.youtube.com/watch?v=EzPlWn9t3PM&feature=relmfu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>