O projekcie

Akademia tradycyjnego rzemiosła.
Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

Od 1 września 2010 roku Zamek Cieszyn wspólnie z czeskim partnerem oddziałem Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego  w Jabłonkowie realizuje projekt „Akademia tradycyjnego rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński. Projekt jest kontynuacją „Polsko-Czeskiej Akademii Ginących Zawodów” z 2006r.. Ma na celu promocję tradycyjnych technik rzemieślniczych, ludzi, którzy się nimi zajmują. – W ten sposób rozwija bogactwo kultury materialnej Śląska Cieszyńskiego.

W ramach projektu planuje się:

– aktualizację  strony internetowej www.tradycyjniepiekne.pl, zwłaszcza bazy danych rzemieślników na Śląsku Cieszyńskim,

– poprawę oznaczenia Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła,

–  cykl bezpłatnych  warsztatów poświęconych tradycyjnym technikom, w tym m.in.: haft, kuchnia regionalna, bednarstwo i kołodziejstwo oraz  kowalstwo artystyczne,

– wystawa fotograficzna prezentująca rzemieślników i ich warsztaty pracy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie!

—————————————————————————————————————————

Academy of Traditional Crafts. Development of the tourist attractions of Cieszyn Silesia Euroregion

Since 1 September 2010 Zamek Cieszyn and its Czech partner the branch of the PZKO (Polish Cultural and Educational Association) in Jablunkov (Czech Republic) have been running the project “Academy of Traditional Crafts. Development of the tourist attractions of Cieszyn Silesia Euroregion. The project is continuation of the “Polish-Czech Academy of Vanishing Trades” from 2006. It is aimed at the promotion of traditional craft techniques, and of people who carry them out – in this way the wealth of Cieszyn Silesia’s material culture is growing.

The project includes:

– updating the website www.tradycyjniepiekne.pl, the database for craftspeople in Cieszyn Silesia,
– improving the signposting of the Traditional Crafts Walk,
– a series of free workshops dedicated to traditional techniques, including: embroidery, regional cuisine, cooperage, wheelwrighting and artistic metalwork,
– a photographic exhibition showcasing the craftspeople and their workshops.

Our project is open to anyone who would like to join in!

The activities are taking place as part of the project the “Academy of Traditional Crafts. The development of tourist attractions in the Cieszyn Silesia Euroregion” funded by the European Union from the European Regional Development Fund – Poland-Czech Republic Cross-border Cooperation Operational Programme 2007-2013 and the state budget through Cieszyn Silesia Euroregion

—————————————————————————————————————-

Akademie tradičního řemesla.

Od 1. září 2010 Zámek Cieszyn spolu s českým partnerem místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově realizuje projekt „Akademie tradičního řemesla. Vývoj turistické nabídky Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt je pokračováním „Polsko-české akademie zanikajících profesí” z roku 2006. Jeho cílem je podpora tradičních řemeslných technik, lidí, kteří se nimi zabývají. Tímto způsobem se rozvíjí bohatství materiální kultury Těšínského Slezska.

V rámci projektu se plánuje:

– aktualizace webové stránky www.tradycyjniepiekne.pl, zvláště údajové základny řemeslníků na Těšínském Slezsku,
– zlepšení označení Turistické stezky tradičních řemesel,
–  bezplatný cyklus dílen věnovaných tradičním technikám, včetně m.j.: vyšívání, regionální kuchyně,   bednářství a kolářství a také kovářství a umělecké kovářství,
– fotografická výstava představující řemeslníky a jejich dílny.

Zveme všechny zájemce k účasti na projektu!

Projekt je spolufinancovan Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013  a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Těšinské Slezsko – Śląsk Cieszyński