IZBA REGIONALNA WSI CIESZYŃSKIEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH / REGIONÁLNÍ SÍŇ TĚŠÍNSKÉ VESNICE V KOŃCZYCACH MAŁYCH

Przejeżdżając trasą z Cieszyna do Jastrzębia Zdroju warto zwiedzić znajdujący się w Kończycach Małych zamek, gdzie znajduje się, powstała z inicjatywy pań Joanny Nowak i Małgorzaty Grygierek, Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej. Zgromadzono tam zabytki kultury materialnej Ziemi Cieszyńskiej, pochodzące z terenu Kończyc Małych oraz okolicznych miejscowości, obrazujące życie codzienne mieszkańców.

Sam Zamek został wzniesiony w stylu renesansowym przez rodzinę Sedlnickich herbu Odrowąż, w połowie XVI wieku, na miejscu wcześniejszej budowli obronnej. Jest on malowniczo położony nad stawem zwanym Zamkowym. Obecnie właścicielem Zamku jest Gmina Zebrzydowice, która w latach 1993-1996 przeprowadziła jego generalny remont.

Ekspozycja znajduje się na piętrze i składa się z dwóch sal wystawowych oraz przedpokoju, w którym zgromadzono narzędzia służące do wytwarzania najpotrzebniejszych w gospodarstwie domowym rzeczy. Pokazane są przybory stolarskie, masarskie, szewskie, rymarskie oraz pszczelarskie. Znajduje się tam również ekspozycja rękodzieła ludowego – przykłady tradycyjnego haftu, ozdób bibułkowych, malarstwa na szkle oraz rzeźby.

W pierwszej sali możemy obejrzeć rekonstrukcję wystroju dawnej kuchni i izby paradnej. Uwagę zwraca, mająca około 250 lat, kołyska oraz dobrze zachowane skrzynie wyprawne zwane po cieszyńsku trówałami. Wystawione są także kobiece stroje regionalne, jakie nosiły „od święta” dziewczęta oraz mężatki.

Odrębną część ekspozycji zajmują narzędzia związane z produkcją mąki, wypiekiem chleba i domowym wyrobem sera i masła. W drugiej sali, w gablotach, zgromadzono stare dokumenty, czasopisma, oraz książki. Znajdziemy tam między innymi wydany w 1857 roku Kancyonał – pierwszą na Śląsku Cieszyńskim katolicką książkę do nabożeństwa w języku polskim, którą opracował ks. Antoni Janusz – proboszcz z Zebrzydowic. Znajduje się tam również kolekcja obrazów o tematyce religijnej, militariów, kołowrotków, przyborów fryzjerskich, lamp i żelazek oraz wielu innych, używanych w gospodarstwie domowym sprzętów.

Szczególnie cennymi eksponatami są: apteczka polowa żołnierza austriackiego z czasów I wojny światowej, XIX-to wieczny obraz skrzynkowy przedstawiający Matkę Boską oraz pochodząca z XVIII wieku Biblia w przekładzie Marcina Lutra.

Wszystkie eksponaty zgromadzone zostały dzięki ofiarności mieszkańców.

————————————————————————————————————————

Jízda trasu z Těšína do Jastrzębia Zdroju stojí za návštěvu Kończycach se nachází v zámečku, kde je iniciativa dámské Joanna Nowak a Małgorzaty Grygierek, Village REGIONÁLNÍ SÍŇ TĚŠÍNSKÉ VESNICE. Sebrané artefakty tam Cieszyn, pocházející z oblasti malých a ukončit okolí, zachycující každodenní život obyvatel.

Sam Hrad byl postaven v renesančním slohu v rodinném erbu Odrowąż Sedlnickich v polovině šestnáctého století na místě starší budovy obrany. Je malebně situován na rybníku Castle. V současné době, majitel hradu je město Zebrzydowice, že v letech 1993-1996 provedena rekonstrukce.

Výstava se nachází v prvním patře a skládá se ze dvou výstavních místností a předsíně, sbírka nástrojů používaných k výrobě nejnutnější vybavení domácnosti. Jsou uvedeny tesařství nádobí, řeznictví, obuvníci, postroje a včelařství. K dispozici je také výstava řemesel – příklady tradiční výšivky, ozdobné hedvábný papír, sklo malířství a sochařství.

V první místnosti můžeme vidět rekonstrukci interiéru bývalé kuchyně a komory průvod. Pozor, s asi 250 let, a dobře zachovalé boxy kojenecké wyprawne názvem v cieszyńsku trówałami. Uvedeny jsou oblečení regionálních žen, které nesou „Shine” dívky a vdané ženy.

Další část výstavy se nástroje vztahující se k výrobě mouky, pečení domácí chléb a sýr a máslo článek. V druhé místnosti, skříně, získané staré dokumenty, časopisy a knihy. Zjistíte mimo jiné vydané v roce 1857 Kancyonał – první v Těšínského Slezska modlitební knize katolické církve v polském, který pracoval Fr. Janusz Antoni – pastor Zebrzydowicích. K dispozici je také sbírka obrazů náboženských, vojenských, cívkách, příslušenství lampy kadeřníků a žehličky, a mnoho dalších, používaných v domácích spotřebičů.

Zvláště cenné exponáty jsou: lékárnička poloviny rakouský voják v první světové válce, devatenáctého století malba zobrazující Madonnu okno a pochází z osmnáctého století překladu bible v Martina Luthera.

Dane kontaktowe/Kontakt na výrobce:
Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej
na Zamku w Kończycach Małych
43-410 Kończyce Małe, ul. Staropolska 5

Informacja: GOK w Zebrzydowicach
tel. +48 32 469 33 34
Otwarte: środa od 14.00-16.00, piątek od 14.00-16.00
Możliwe jest zwiedzanie w inne dni tygodnia po uprzednim umówieniu się przez telefon.


Comments are closed.