CZESŁAW KANAFEK, WYRÓB REPLIK HISTORYCZNYCH ARMAT I BRONI CZARNOPROCHOWEJ /VÝROBA REPLIK HISTORICKÝCH DĚL A ZBRANÍ NA STŘELNÝ PRACH

Urodzony w 1952 roku, pan Czesław znany jest w okolicy z wyrobu replik historycznych armat. Swoją jakże nietypową pasję rozwija od wczesnej młodości. Wyuczony zawód ślusarza pomaga mu w realizacji wybranych modeli dawnej broni. Jednak kształtowane przez lata umiejętności nabył sam – metodą „prób i błędów” oraz studiując fachową literaturę. Przygotowanie armaty wymaga zgłębienia tajników dawnego rzemiosła i znajomości: stolarki, kołodziejstwa, kowalstwa i działolejstwa (odlewania dział). Przy wyrobie dużych armat Czesław Kanafek współpracuje z odlewniami w Ustroniu i Gliwicach. Ze wszystkich wykonanych przez niego armat można strzelać.

Oryginalne hobby połączyło pana Czesława z filmem. Jego armaty „zagrały” w Panu Tadeuszu oraz w Ogniem i mieczem, na planie którego asystował w scenach wystrzału. Jego niezwykłe dzieła można oglądać również na Polach Racławickich, Jasnej Górze, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz zagranicą. Od wielu już lat armaty stały się atrakcją regionalnych uroczystości takich jak Dni Skoczowa i Święto Trzech Braci w Cieszynie

Jeśli ktoś podobnie jak pan Czesław, odkryje w sobie zamiłowanie do tego typu broni, to może zamówić niewielkich rozmiarów armaty, które mistrz również wykonuje.
Zainteresowania Czesława Kanafka objęły także dawną broń czarnoprochową, przy wyrobie której łączy arkany rusznikarstwa ze snycerstwem i inkrustacją, sięgając tym do miejscowych tradycji wyrobu znanych niegdyś w całej Europie, strzelb „cieszynek”. Miłość do dawnej broni połączył z członkowstwem w Cieszyńskim Bractwie Kurkowym, w którego działalności bierze udział już 10 lat.

Pracownię można odwiedzać codziennie, jednak wizytę należy poprzedzić wcześniejszym kontaktem telefonicznym. Dojadą Państwo do niej podróżując drogą od Skoczowa w kierunku cukierni „Haneczka” lub do „Gajówki” oraz zjeżdżając z drogi na Wisłę, na wysokości Nierodzimia (obok siedziby firmy Mokate)

———————————————————————————————————————

Narodil se v roce 1952, pan Czesław známá v oblasti tvorby repliky historických zbraní. Jak se váš jedinečný vášeň vyvíjí od útlého věku. Učená zámečník povolání mu pomáhá při provádění vybraných modelů starých zbraní. Nicméně, tvaru V průběhu let získaných dovedností sám – „pokus a omyl” a studiem odborné literatury. Příprava děla vyžaduje prozkoumat tajemství starověkého řemesla a znalosti: tesařství, kol, kovářství a działolejstwa (lití oddělení). Při výrobě velkých děl Czeslaw Kanafek spolupracuje s sléváren v Ustroni a Gliwicích. Ze všech zbraní z jím může střílet.

Původní hobby pan Czeslaw spojil s filmem. Jeho zbraně „hrál” v Pan Tadeusz, a oheň a meč, který byl kde asistoval při scénách zastřelil. Jeho úžasné dílo lze vidět i na Champs Racławickie, Jasna Góra, námořní akademii v Gdyni a zahraničí. Po mnoho let, zbraně se staly regionální atrakcí akce, jako jsou svátky Skoczow a tři bratři v Cieszyn

Pokud někdo jako pan Czeslaw, objevil svou vášeň pro tento typ zbraně, můžete si objednat malé dělo, které také nese pána.
Czeslaw Kanafka zájem také staré černý prach zbraně, která kombinuje výrobu arkany odborné dílně s řezbářství a inkrustace, dosahující produkt místní tradice, kdysi známé po celé Evropě, pušky „cieszynek”. Láska k staré zbraně v kombinaci s členstvím v bratrské Těšín lišek, jejichž činnost se podílí na 10 let.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:
43-430 Skoczów, Bładnice Dolne 39
Tel. +48 33 853 10 07, +48 602 714 174
Wskazany kontakt telefoniczny.