ROBERT CZEPCZOR, TRADYCYJNE BUDOWNICTWO DREWNIANE / TRADIČNÍ DŘEVĚNÉ STAVITELSTVÍ

Nasza firma „Kruca Fuks” pragnie kontynuować zamierające rzemiosło jakim jest ciesielka.
Zajmujemy się wykonywaniem konstrukcji budowlanych z drewna takich, jak: altany, wiaty, „kolyby”(bacówki), domki letniskowe, domy mieszkalne. Wszystkie elementy wykonujemy ręcznie za pomocą narzędzi ciesielskich: siekiery, topora ciesielskiego, piły i ciosła – cieślicy. Drobne elementy wykańczamy dłutami, „porzyzami” oraz „szkoblicami”(ośnikami prostymi oraz krzywymi).
Inspiracje czerpiemy z tradycji regionalnej i wzbogacamy je o własną wyobraźnię oraz doświadczenia artystyczne, „bowiem każdy cieśla wnosi do sztuki ciesielskiej część swojej duszy”. Ponadto zajmujemy się snycerką oraz rzeźbą tradycyjną i abstrakcyjną. Ręczną obróbką drewna zajmuję się od 10 lat. Narzędzia oraz wiedzę odnośnie tradycyjnych technologii przekazał mi mój dziadek, cieśla.

———————————————————————————————————————–

Záměrem naší firmy „Kruca Fuks” je snaha uchovat a pokračovat v zanikajícím řemesle jakým je tesařství.
Zabýváme se zhotovováním dřevěných stavebních konstrukcí, jakými jsou např. altány, přístřešky, „koliby”, chaty, obytné domy. Všechny prvky vyrábíme ručně pomocí tesařských pracovních nástrojů: sekery, tesařské širočiny, pily a teslice. Malé prvky dokončujeme pomocí dlát, pořízů a skoblí.
Inspiraci hledáme v regionální tradici a obohacujeme ji vlastní představivostí a zkušeností, „neboť každý tesař vnáší do tesařství část své duše”. Navíc se zabýváme také tradičním a abstraktním řezbářstvím.                                                                                         Rukodělným opracováním dřeva se zabývám 10 let. Nářadí a znalosti tradičních technologií mi předal můj dědeček, tesař.

dane kontaktowe / kontakt na výrobce:

F.H.U. Kruca Fuks
434 76 Jaworzynka 10
tel.: (+48) 783 881 666
patis84@poczta.onet.pl

http://www.krucafuks.pl

GRZEGORZ MICHAŁEK, RZEŹBA W DREWNIE I KAMIENIU, SNYCERSTWO / ŘEZBA DO KAMENE A DŘEVA, LIDOVÉ DŘEVORYTECTVÍ

Swoje dzieciństwo i okres dojrzewania spędził głównie w Koniakowie, gdzie się wychował i nasiąknął specyficzną kulturą Trójwsi Beskidzkiej, czyli Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki. Obecnie zajmuję się snycerstwem oraz rzeźbą w kamieniu i drewnie. Owocem jego pracy jest autorski cykl wystaw: „Metamorfozy” 2008\2009, „Zakorzenienie” 2010 oraz Szepty” 2011r.
Studiował etnologię na UŚ w Cieszynie.
Jego życie to splot wielu niezwykłych zdarzeń, znajomości, transcendentnych przeżyć, magii, radości i melancholii. Od zawsze jest mocno związany z przestrzenią, która go otacza, z przyrodą, która jest jego największą inspiracją, z wszechogarniającym chaosem i kosmosem. Jest artystą mocno zakorzenionym w kulturze duchowej i materialnej Karpat, jednak dzięki etnologii i podróżom jego rzeźby nacechowane są egzotyką, symbolizmem i swoistą filozofią życia.

———————————————————————————————————————-

Jeho dětství a dospívání strávil převážně v Koniakow, kde vyrůstal a pronikl  konkrétní kultury. V současné době se zabývá řezbářství a sochařství z kamene a dřeva.Výsledkem jeho práce je autorova série výstav: „Proměny” 2008 \ 2009, „Roots”, 2010 a „Whispers 2011.
Studoval etnologii na Slezské univerzitě v Těšíně.
Jeho život je vazba mnoha mimořádných událostí, znalosti, transcendentální zkušenosti, magie, radosti a melancholie. Byl vždy silně spojený s prostorem, který ji obklopuje, s přírodou, která je jeho největší inspirací, ohromující chaos a kosmu. On je umělec pevně zakořeněné v duchovní a materiální kultury Karpat, jsou však etnologie a putuje jeho soch ve znamení exotiky, symbolika, a druh filozofie života.

Dane kontaktowe/Kontakt na výrobce:

JanosikArt
Grzegorz Michałek
Stalmacha 2 434-60 Wisła
tel. 0048/601 274 452
janosikart@op.pl
www.grzegorz-michalek.pl