WAWRZYK KAZIMIERZ, JUBILERSTWO – FILIGRAN CIESZYŃSKI / ZLATNICTVÍ – TĚŠÍNSKÝ FILIGRÁN

\Kazimierz Wawrzyk urodził się w 1955 roku w Ustroniu. W wieku 15 lat zaczął zajmować się wyrabianiem filigranu u Franciszka Horaka, którego był ostatnim uczniem. Zainteresowania Kazimierza Wawrzyka filigranem rozpoczęły się właściwie przypadkiem, gdy siedemdziesięcioletni wówczas Horak szukał ucznia. Ten przypadek zmienił się w późniejszym okresie w pasję, której pan Kazimierz poświęcił się całkowicie.

Niegdyś pracował dla Cepelii, ponieważ była to jedyna możliwość pozyskania materiału. Obecnie nie ma tego problemu i wykonuje srebrną biżuterię, a zwłaszcza pasy do strojów cieszyńskich dla różnych odbiorców. Pan Kazimierz często prezentuje swoje prace i umiejętności. Wielokrotnie brał udział w Europejskim Konkursie Sztuki Ludowej w Częstochowie, który odbywa się podczas Ogólnopolskich Dożynek na Jasnej Górze – dwukrotnie otrzymywał pierwszą nagrodę. Kazimierz Wawrzyk wszystkie swoje wyroby wykonuje ręcznie. Posiada ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą filigranu cieszyńskiego, którą zdobywał u najlepszego jubilera ziemi cieszyńskiej oraz w trakcie wieloletniego praktykowaniu. Serdecznie zaprasza do swej pracowni!

————————————————————————————————————————

K zájmu o zdobené tradiční filigránové šperky přivedla Kazimierze Wawrzyka vlastně náhoda. Tehdy sedmdesátiletý Franciszek Horak – výrobce šperků, hledal nového učně na našel ho v panu Kazimierzowi. Náhoda vyústila v koníček, kterému zasvětil svůj život.

Pan Kazimierz vyrábí stříbrnou bižuterii, hlavně stříbrné pásy, které zdobí těšínské kroje. Často svou práci předvádí. Mnohokrát se zúčastnil Evropské soutěže lidové tvorby v Częstochowie, která je pořádána v rámci celonárodních dožínek na Jasnej Górze. Dvakrát v soutěži získal první místo. Pan Kazimierz Wawrzyk pracuje pouze ručně. Má jedinečné teoretické a praktické vědomosti ohledně těšínského zdobení – filigránu, které získal od nejlepšího šperkaře Těšínska – Franciszka Horaka, a také dlouholetou praxí.

Dane kontaktowe/Kontakt na výrobce:
43-450 Ustroń, ul. Drozdów 28
Tel. +48 33 854 50 21; +48 601 225 477
Terminy do uzgodnienia telefonicznie.

PIECZONKA WIKTOR, JUBILERSTWO – FILIGRAN CIESZYńSKI / ZLATNICTVÍ – TĚŠÍNSKÝ FILIGRÁN

Wiktor Pieczonka urodził się w Cieszynie w 1927 roku. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie pracami, które wymagały dużej precyzji. Postanowił za namową ojca pracującego jako zegarmistrz, terminować u znajomego jubilera Horaka. W 1942 roku zaczął uczyć się zawodu, w którym pracuje do dnia dzisiejszego.
Wiktor Pieczonka jest znawcą tradycyjnej kultury regionu, chętnie opowiada o swoich pracach i związanej z nimi historii. Wyrabia odlewane i filigranowe elementy do stroju cieszyńskiego. Na początku swej jubilerskiej działalności wytwarzał je dla osób prywatnych, które zamawiały poszczególne części do stroju cieszyńskiego. Później zaczął uzupełniać wzory dla cieszyńskiego i bytomskiego muzeum. Obecnie realizuje zamówienia indywidualne i dla instytucji.
Pasy do kobiecego stroju oraz inne elementy strojów pan Wiktor wraz z Synem Marcinem wykonuje na podstawie starych wzorów, które znajdują się w rodzinnym archiwum. Wykonanie filigranowego pasa zajmuje panu Wiktorowi około miesiąca.
Prace z jego warsztatu znajdują się w zbiorach prywatnych oraz w garderobach zespołów folklorystycznych w kraju i zagranicą. Wystawiane były również podczas organizowanych w Cieszynie Skarbów z cieszyńskiej trówły.
Do pracowni jubilerskiej rodziny Pieczonków dotrzeć można podążając od cieszyńskiego rynku w kierunku kościoła ewangelickiego. Przy ulicy Wyższa Brama napotkamy za przystankiem autobusowym witrynę z misternymi wyrobami jubilerskimi.

————————————————————————————————————————-
Wictor Pieczonka se narodil v Těšíně v roce 1927. Od dětství ukázal zájem o práce, které vyžadují vysokou přesnost. On se rozhodl na naléhání svého otce pracoval jako hodinář klenotnictví učení při přítele Horáka. V roce 1942, on začal učit se profesi, kde pracuje dodnes.
Wictor Pieczonka je expert v tradiční kultuře regionu, ochotně mluví o své práci a historie jsou s nimi spojeny. Prohněťte obsazení a delikátní položky vybavit Cieszyn. Na začátku své šperky podnikání, které vytvářejí pro jednotlivce obstarat díly tak, aby vyhovovaly Cieszyn. Později začal doplňovat vzorce pro Cieszyn a Bytom muzeum. V současné době plní příkazy pro jednotlivce a instituce.
Provedení  filigránské pásu trvá asi měsíc.
Práce z dílny lze nalézt v soukromých sbírkách a skříní lidových skupin v zemi iv zahraničí. Exponáty byly také konala v Těšíne (Poklady z tesinske truhly)
Pro rodinné Pieczonków šperků workshopu může být dosaženo tím, že následuje směr trhu Těšín evangelického kostela.

Dane kontaktowe/Kontakt na výrobce:
43-400 Cieszyn
Ul. Wyższa Brama 16
Tel. +48 33 852 30 13
e-mail: marcin@pieczonkazlotnik.com , www.pieczonkazlotnik.com