Akademia tradycyjnego rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Od 1 września 2010 roku Zamek Cieszyn wspólnie z czeskim partnerem oddziałem Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego  w Jabłonkowie realizuje projekt „Akademia tradycyjnego rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński. Projekt jest kontynuacją „Polsko-Czeskiej Akademii Ginących Zawodów” z 2006r.. Ma na celu promocję tradycyjnych technik rzemieślniczych, ludzi, którzy się nimi zajmują. — w ten sposób rozwija bogactwo kultury materialnej Śląska Cieszyńskiego.

W ramach projektu planuje się:

— aktualizację  strony internetowej www.tradycyjniepiekne.pl , zwłaszcza bazy danych rzemieślników na Śląsku Cieszyńskim,

— poprawę oznaczenia Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła,

—  cykl bezpłatnych  warsztatów poświęconych tradycyjnym technikom, w tym m.in.: haft, kuchnia regionalna, bednarstwo i kołodziejstwo oraz  kowalstwo artystyczne,

— wystawa fotograficzna prezentująca rzemieślników i ich warsztaty pracy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie!

 

Comments are closed.